Om Mig...

Efter att tillsammans med min pappa, som var båtbyggare, ha helrenoverat tre båtar och gjort omfattande uppgraderingar av våra senaste båtar är dags att börja hjälpa andra båtägare.

Då min verkstad inte är så stor så håller jag mig till de mindre omfattande uppdragen.

Verksamheten bedrivs på deltid, onsdagar finns jag i verkstaden eller ute i någon kunds båt.

© Gert Swenson 2017