Inklädning av kablar från masten HR352


© Gert Swenson 2017