Renovering av piklucka Vindö 32. Nåtlimning av spruckna limfogar.


© Gert Swenson 2018