Reparation av avbärarlist på sjöbjörnsnipa (innan slutjustering)


© Gert Swenson 2018