Mugghållare till styrpedistal


© Gert Swenson 2017