Renovering av sittbrunnsdurk Allegro 27


© Gert Swenson 2018